TEMAGUDSTJENESTE – SØNDAG 29.


Vel møtt til temagudstjeneste i Sola kirke søndag kl. 11!

 

Dette er den første av tre temagudstjenester med  gjennomgangstema «Et liv i fellesskap og tjeneste.»

Tema på søndag er: «Hvem er jeg?». Hva tenker Gud om meg og mitt liv? Hvor er min plass i det store bildet?

Dette er spørsmål Morten Sandland vil komme inn på i gudstjenesten, der konfirmanter bidrar med bibellesning og bønn.

Et enkelt samtaleopplegg blir lagt ut på vår nettside etter gudstjenesten.

 

Det er søndagsskole under gudstjenesten, denne gang ved Anna Lena Schultz, ny trosopplærer i Sola menighet.

Gøran Byberg med band spiller til allsanger og bidrar med solosang. Det blir også nattverd.

 

Velkommen!

Tilbake