Sola kirkes pensjonistkor


 

En glad og trivelig gjeng med pensjonister samles jevnlig til korøvelser i Sola Kirke på mandager fra klokken 10:30 - 13:00

Vi møtes ca. annenhver mandag, synger, spiser matpakke og synger igjen!

Opptredener har så langt vært på gudstjenester i Sola Kirke og en juletilstelning i Sola Ruinkirke,

Vi er også åpne for andre typer arrangementer.

Koret teller ca. 20 stykker (når alle er der) og det er en grei fordeling mellom damer og menn. 

Medlemmene kommer fra Sola, Sandnes, Stavanger og Ålgård.

Virker dette spennende og du vil vite mer?

Ta kontakt med dirigenten, som er Geir Munthe-Kaas  geir.munthe.kaas@solamenighet.no

Tilbake