Ukens bibelhilsen fra presten!


Kyrie eleison - Bønn i tunge tider!

 
 
Nåde være med dere og fred fra Gud vår far
og Herren Jesus Kristus.
 
Jeg er akkurat ferdig med å lese Per Arne Dahls bok ”Sårbarhetens kraft” – Om å finne styrke når du er svak.
Plutselig ble tema i denne boken mer aktuell.
Mange av oss har nok ikke kjent på en slik sårbarhet
som vi nå står oppe i som enkeltmennesker og som samfunn.
Mange kjenner på ensomhet, redsel og usikkerhet
for tiden vi har foran oss.
 
Noen av oss er helt isolerte, andre av oss går små turer.
Dere som går tur i Sola sentrum, stopp gjerne opp rundt den nye kirka og be for menigheten, byggeprosessen og situasjonen i Norge og verden i forbindelse med koronaviruset.
 
Be, kan vi heldigvis gjøre også hjemmefra. Det er godt å stå sammen i bønn, nå når vi ikke kan møtes fysisk.
Sammen i bønn for hverandre. Sammen i bønn for vår verden. Sammen i bønn for Sola menighet.
Når verden kjennes utrygg og urolig, kan vi få be om at Guds fred skal bevare våre hjerter og tanker – og hjelpe oss gjennom også denne tiden. Knytte oss sterkere sammen, selv om avstanden kan være stor.
 
Og når vi ikke helt vet hva vi skal be om,
kan vi tilslutte oss i det eldgamle Kyrie eleison,
Herre, miskunne deg. Pass på oss! Vær oss nær!
 
Ordene fra Jesus som lød ved vår dåp, får vi hvile i også i dag;
Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.
Guds nåde og fred være med dere alle!
 
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Tilbake