Ukens bibelhilsen!


Se, jeg har satt foran deg en åpen dør, som ingen kan stenge

 
                                                                               20.05.2020
        
 
Nåde være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus!
 
De siste ukene har døren til kirken stort sett vært stengt. Bare noen utvalgte har fått kommet inn gjennom døren til kirken, til dåpsgudstjenester og til begravelser.
Det står en hel del om dører i Bibelen. Om trange dører. Om lukkede dører. Men også om åpne dører. I Johannes Åpenbaring står det:
 
«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge» (Johannes Åpenbaring 3,8)
 
En dør som ingen kan stenge. En dør som alltid er åpen. Mange av oss har med oss bilder fra søndagsskolen, der Jesus står ved døren. Gode og bibelske bilder. For Jesus kaller jo seg selv for døren.
 
Samtidig handler den åpne døren om noe mer enn døren til himmelen, døren som fører fra døden til livet. Den åpne døren er en dør som står åpen hver dag. En dør inn til Guds barmhjertighet. Bønnens dør.
Den døren kan ingen stenge, verken for deg eller for meg. Den døren står alltid åpen. Selv i tider der døren til kirken har vært stengt.
Ingen kan stenge bønnens dør. Den onde vil gjerne lukke den – men kan ikke. Jesus kan lukke den – men vil ikke.
 
«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge»
 
Vi gleder oss til igjen å åpne døren til kirken. Ikke bare for noen få utvalgte, men etter hvert for alle som vil komme. Men dersom du vil komme til kirken, men av ulike grunner ikke kan komme, husk at bønnens dør alltid er åpen. Bønnens dør kan ingen stenge!
 
Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

Tilbake