Gudstjeneste i Sola kirke


 
Vel møtt til gudstjeneste i Sola kirke søndag 24. mai kl. 11!
Wenche S. Viland er prest og Geir Munthe-Kaas er organist. Endelig kan vi samles, men det vil være litt annerledes enn før.
 
Det er nå tillatt å ha åpne arrangementer med inntil 50 deltakere så lenge man følger gjeldene smittevernregler, og søndag 24.mai feires det igjen gudstjenester kl 11.00 i alle menighetene i Sola. For at dette skal gjøres på en trygg og god måte gjelder følgende retningslinjer for gudstjenestene:
 
Man kan være 50 deltakere + betjening i en gudstjeneste. For at dette skal overholdes telles det hvor mange som kommer. Man kan da oppleve å komme som nummer 51, og få høre at det ikke er plass på denne gudstjenesten. Vi ber om forståelse for dette, og understreker at man da selvfølgelig er velkommen tilbake senere. Dette gjøres for å hindre smittespredning, og er for både ens egen og andres sikkerhet.
 
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som deltar på en gudstjeneste. Dette er viktig i de tilfellene det blir aktuelt med smittesporing. Samtidig er også personvern et viktig hensyn, og navnene skrives derfor manuelt og makuleres etter 10 dager. For å spare tid og unngå kø ved inngangen ber vi om at alle tar med en papirlapp der det står ens eget navn og telefonnummer. Denne legges i en boks ved inngangen, som blir oppbevart i et låst skap. Navnene på lappene blir bare lest hvis smittesporing blir aktuelt. Det er også lapper i kirken hvis noen glemmer å ta med hjemmefra.
 
  • Man skal holde én meters avstand til andre. Det er merkede plasser i kirkerommene for hvor man skal sitte.
  • Håndsprit finnes ved inngangen i alle kirkene, vi ber om at folk bruker dette før de går inn i kirken.
  • Det er utviklet en bransjestandard for hvordan man kan feire nattverd på en god og trygg måte. Det informeres om dette i de gudstjenestene hvor det er nattverd.
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta på gudstjenester
  • Inntil videre har vi ikke kirkekaffe.
 
Program for våren 2020
24.mai Gudstjeneste i alle kirkene i Sola
31.mai  Gudstjeneste med nattverd i Sørnes kirke og i Tananger kirke
7. juni   Felles utendørs familiegudstjenestearrangement - mer informasjon kommer
14. juni Gudstjeneste med nattverd i alle kirkene
 
Hjertelig velkommen til gudstjenester i kirkene! Ta gjerne kontakt med prest eller daglig leder i din menighet hvis du har noen spørsmål.
 

Tilbake