Oversikt over sommerens gudstjenester!


Her kommer en oversikt over sommerens oversikt!

 

Vel møtt til fellesgudstjenester i Sola gjennom hele sommeren!

Denne sommeren vil alle gudstjenesten finne sted i Sørnes kirke, som er den av kirkene som i dagens situasjon har størst kapasitet. Med forbehold om at det åpnes for at flere kan samles, har Sørnes kirke kapasitet til å samle 196 personer. Det er med andre ord ingen grunn til å holde seg borte når Sola-menighetene samles.
 
Søndag 21.06 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Just Salvesen.Organist: Geir Munthe-Kaas
 
Søndag 28.06 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Silje Barkved Fossan.Organist: Maria Bue Kessel
 
Søndag 05.07 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Haakon Kessel. Organist: Maria Bue Kessel.
 
Søndag 12.07 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Wenche Stavseth Viland. Organist: Arfon Owen.
 
Søndag 19.07 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Silje Barkved Fossan. Organist: Viggo Fagerjord.
 
Søndag 26.07 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Morten Sandland. Organist: Arfon Owen.
 
Søndag 02.08 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Morten Sandland. Organist: Geir Munthe-Kaas.
 
Søndag 09.08 kl. 11.00 – Gudstjeneste i Sørnes kirke. Prest:  Haakon Kessel. Organist: Geir Munthe-Kaas
 
For utfyllende informasjon om forholdsregler og smittevern, viser vi til informasjon på menighetenes nettsider.

Tilbake