Ny kirke i Sola sentrum - Åpningsuker


I oktober flytter Sola menighet inn i nytt hus.
I forbindelse med det, kan vi by på et variert program.
Se program.

 
I oktober flytter Sola menighet inn i nytt hus! Den nye kirken vigsles søndag 18. oktober.
I forbindelse med vigslingen, kan vi by på et variert program.
Søndag 18. oktober kl. 11.00: Vigslingsgudstjeneste*
Søndag 18. oktober kl. 18.00: Festgudstjeneste*
 
Onsdag 21. oktober kl. 12.00:  Seniortreff. Ordfører Tom Henning Slethei bidrar.
Torsdag 22. oktober kl. 19.00: Foredrag: «God nok?» ved forfatter Janne Stigen Drangsholt.
Lørdag 24. oktober kl. 10-14:  Barnas festgudstjeneste og aktiviteter for hele familien.
Tirsdag 27. oktober kl. 19.00: Foredrag: «Religion og kristendom i Sola i historisk tid» ved Tor Erik Hansen, leder i Sola historielag.
Onsdag 28. oktober kl. 16.30. Åpent hus/familiemiddag.
 
*I tråd med gjeldende retningslinjer er antall deltakere begrenset til 200.
Når det gjelder gudstjenestene 18. oktober, vil det derfor åpnes for påmelding.
Utfyllende informasjon om påmelding legges om kort tid ut informasjon på https://sola.menighet.no
 
For utfyllende informasjon om gudstjenester og enkeltarrangement, følg med på Sola menighets Facebook og nettside.
 
Med forehold om endringer.
 
Bilde: Øystein Viland

Tilbake