Konfirmasjonsgudstjenester


Forbeholdt konfirmanter og deres nærmeste

 

Kommende helg er det tre konfirmasjonsgudstjenester i Sola kirke. 

Lørdag 26. september kl.10.00 og 11.30. Søndag 27. september kl.11.00.

Gudstjenestene ledes av Anders Primstad og Wenche Viland.

På grunn av smittevern og begrenset plass er gudstjenestene forbeholdt konfirmanter og deres nærmeste.

Vi oppfordrer til å be for menighetens konfirmanter og for helgens konfirmasjonsgudstjenester!

Søndag 4. oktober kl. 11 er alle igjen vel møtt til gudstjeneste,  til høsttakkefest, der vi også vil markere at dette er siste ordinære søndagsgudstjeneste i den gamle kirken.

Tilbake