Ønsker du å gi en gave til ny kirke i Sola?


Ved siden av fast givertjeneste til ny kirke så er det også mulig å gi gaver! 

 

Den nye kirken i Sola er budsjettert til å koste 87 millioner kroner, og menigheten i Sola har blitt utfordret til å bidra med til sammen 8 millioner kr gjennom pengebidrag og dugnad. De innsamlede midlene skal gå til kirkestoler, lydutstyr, kirkeorgel, flygel, kjøkkeninnredning og annet. 

I de kommende 5 årene vil vi derfor ha stort fokus på pengeinnsamling for å nå dette målet.
Vi håper å nå målet gjennom:
- Fast givertjeneste - veldig viktig at så mange som mulig blir med!
- Gaver - håp om gaver fra både næringsliv og private
- Dugnad - håper at så mange som mulig vil være med å ta i et tak!
- Litt større arrangement - lotteri, basar, konsert og mer.

Vi vil anbefale alle å bruke Vipps, og det gjør du slik:

 - Søk Sola Sokn eller 115933
- Velg "Gave ny kirke Sola sentrum"
- Velg det beløpet du ønsker og gå videre til betaling

Dersom du ikke har Vipps, så kan du også gi en gave via konto:
- 3206 09 16755
- Merk med "gave ny kirke"

Tilbake