Åpen kirke


Velkommen til åpen kirke!

 
Åpen kirke 
Velkommen til åpen kirke i Sola kirke!
Selv om gudstjenester er avlyst, så holder vi kirken åpen.
Sola kirke vil vær åpen noen timer følgende dager. 
 
Tirsdag 06.04.21.
Torsdag 08.04.21
Søndag 11.04.21- Geir Munthe-Kaas meditativ musikk.
Tirsdag 13.04.21.
 
Tidspunkt: 16:00 - 18:00!
 
Foto: Øystein Viland

Tilbake