Alle arrangement er avlyst!


Ettersom kommunene på Nord - Jæren har valgt å følge de strengeste smitteverntiltak så er alle aktiviteter avlyst!

 

Oppdatert: 15.04.21 20:34

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren.

Vi i Sola menighet avlyser derfor alle arrangement fra fredag 16. mars til tirdag 27. mars, dette inkluderer gudstjenester, tur «Vi går sammen» og Åpen kirke.

Trenger du, eller vet om noen som trenger en å snakke med, bli bedt for eller motta nattverd, så ta kontakt med oss ansatte. Du finner kontant informasjon her, eller på side 4 i menighetsbladet.

Les mer om lokale forskrifter her

Tilbake