Vi feiret dåpslørdag 12.06.21!


Ni barn ble døpt lørdag 12.juni i Sola kirke!

 

Det siste året har menighetene i Sola opplevd at familier har utsatt eller avlyst dåp.

Pandemien har i perioder ført til store begrensninger, både når det gjelder hvem og hvor mange som kan være til stede i kirkene. I perioder har det kun vært åpnet for dåp i separate gudstjenester med kun foreldre, søsken og to faddere til stede.
 
At samtlige dessuten måtte være fra samme kommune, gjorde naturligvis situasjonen vanskelig for mange.
For å imøtekomme behovet for dåp, gikk de fire menighetene i Sola derfor sammen om å tilby dåp på hver sine lørdager i mai og juni.
 
Pågangen har vært størst i Sola menighet, der ni barn ble døpt lørdag 12. juni, fordelt på tre dåpsgudstjenester. Et av dåpsbarna var Vilde Dagestad Reinhardt, som ble båret av en stolt storesøster.  
 
"Maja syntes det var stas å få lov å bære Vilde til dåp" forteller mor Madli. Videre sier mor Madli;
"Vi har tidligere hatt dåp både på lørdag og søndag. Det jeg synes er fint med å ha dåp på en lørdag, er at det da er en egen dåpsgudstjeneste der hovedfokuset er barn"
 
Madli Dagestad Reinhardt var godt fornøyd etter gudstjenesten; "Hele gudstjenesten var fin, med tanke på stemning og budskap. Det var også nydelig med solosang" 
 
I anledning dagen sang nemlig Maria Pettersen, som i år er russ, en vakker dåpsvise på dialekt.
Dåpsseremonien var ellers rammet inn av sommersol og orgelmusikk, til stor glede for både Solabuer og tilreisende gjester.
 

Familien Dagestad Reinhardt sammen med sokneprest Morten Sandland. Foto: Hege Skrikrud

Storesøster Maja fikk æren av å bære lillesøster Vilde til dåp, og vise Vilde fram for menigheten. Her sammen med resten av familien Dagestad Reinhardt.

 

Dåpefonten i den nye kirken. 

Tilbake