En oversikt over hele konfirmasjons-opplegget 2021/22


 

Oppdatert: 04.06.21


Konfirmasjon er en del av Sola menighets trosopplæringsplan, Stein-bra. Trosopplæringen vår har som mål å skape møtepunkt mellom den enkelte og Gud.

Trosopplæringen i Sola menighet følger opp alle døpte i alderen 0-18 år, og er delt opp i fem faser.
Konfirmasjon er en fase for seg selv, og denne fasen har vi kalt for Stein-sprøe.
Som 14-åringer har vi nemlig begynt å løsrive oss fra våre foresatte, og selvbildet, verdensbildet og gudsbildet utvikles voldsomt.
Akkurat i denne fasen er kirkens konfirmasjon lagt. Konfirmasjonen legger opp til at vi skal lære og oppleve hva som er Guds virkelighet, og hvor vi er i den.
Dette blir et once in a lifetime-år! Tenk på dette når du melder deg på: Vil du la konfirmasjonsopplegget være viktigere enn andre aktiviteter dette helt spesielle året?
 
OVERSIKT OVER KONFIRMASJONSTIDEN
KONFIRMANTOPPLEGGET OG DATOER
Alle konfirmantene må:
-  delta på konfirmantlørdager som er fire lørdager i året. To på våren og to på høsten. Dette er en dag der vi inviterer spennede gjester til å snakke om spennende temaer.
 
- delta på presentasjonsgudstjeneste (26.09.21)

- delta på konfirmasjonsundervisningen.
 
-delta på lørdagskonfirmant (23.10.21 &.04.12.21)

- deltar ved syv valgfrie gudstjenester eller ungdomsmøter på Ljosheim pluss en gudstjeneste du er medhjelper på.
 
- delta på konfirmasjonsweekend på Horve Ungdomssenter (05.11.21-07.11.21)

- delta på kveldssamling i kirken om død, sorg og det kristne håpet.

- deltar ved Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (er bøssebærere sammen med foreldre).
 
GUDSTJENESTER
Alle konfirmanter skal i løpet av konfirmantåret delta på syv valgfrie gudstjenester og/eller ungdomsmøter på LUG (Disse valgfrie gudstjenestene er i tillegg til presentasjons- og konfirmasjonsgudstjenesten). Dette er for å lære hvordan menighetens hovedsamling og ungdomsmøtene er.

Konfirmantene deles opp i gudstjenestegrupper. Hver gruppe skal  være medhjelpere i gudstjenesten èn gang i løpet av konfirmantåret, altså være med og assistere presten. Dette kan dreie seg om å lese bibeltekster, forbønner, samle inn penger og være med i søndagsskolen. 
 
VIKTIGE DATOER FOR HØSTEN 2021
Presentasjonsgudstjeneste 26.09.21
Lørdagskonfirmant 23.10.21 & 04.12.21
Konfirmantweekend 05.11.21 - 07.11.21

Tilbake