En oversikt over konfirmasjons-opplegget 2023/24


Oppdatert: 14.12.23


Konfirmasjon er en del av Sola menighets trosopplæringsplan, Stein-bra. Trosopplæringen vår har som mål å skape møtepunkt mellom den enkelte og Gud.

Trosopplæringen i Sola menighet følger opp alle døpte i alderen 0-18 år, og er delt opp i fem faser.
Konfirmasjon er en fase for seg selv, og denne fasen har vi kalt for Stein-sprøe.
Som 14-åringer har vi nemlig begynt å løsrive oss fra våre foresatte, og selvbildet, verdensbildet og gudsbildet utvikles voldsomt.
Akkurat i denne fasen er kirkens konfirmasjon lagt. Konfirmasjonen legger opp til at vi skal lære og oppleve hva som er Guds virkelighet, og hvor vi er i den.
Dette blir et once in a lifetime-år! 
 
Ved spørsmål ta kontakt med Hege Skrikrud (hege.skrikrud@solamenighet.no).
 

PROGRAM FOR VÅREN 2024
Kan lastes ned her!

 

 

 

 
 
 
 

 
Tilbake