Konfirmasjonsdagen


 

Konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien din og menigheten din
Denne dagen markeres avslutningen på et viktig og spennende år:
- Du har snakket, hørt og lært om - og erfart troen på Jesus.
- Når du har vært med i en interessegruppe og deltatt i gudstjenester og LUG-samlinger, har du også blitt bedre kjent med din egen menighet, Sola menighet.

I Den norske kirke er konfirmasjonen en forbønnshandling.
Det er en høytidelig handling hvor menigheten ber for livet og framtiden til hver enkelt konfirmant.

Konfirmanten møter opp 30. min før konfirmasjonsgudstjenesten i menighetssalen

Prest/konfirmantansvarlig har en kort briefing om det konfirmanten skal være med på i gudstjenesten og deler ut et bønnekort med konfirmantens navn påskrevet, rett før gudstjenesten begynner. Bønnekortet skal tas vare på av konfirmanten og tas med opp til forbønn ved alteret.

Hver familie får reservert én rad fremst i kirkerommet

Der kan syv personer fra familien sitte under gudstjenesten. Øvrig familie kan sette seg på de ledige setene bak de reserverte radene.

Konfirmantene går inn i prosjesjon fra bak i kirken ved gudstjenestens start og setter seg på stoler opp ved alteret. Da får dere se på deres flotte konfirmanter gjennom hele gudstjenesten.

 

 

 

 

Tilbake