GRUPPER -- konfirmanter med i gudstjenesten, undervisningsgrupper


 

Èn gang i løpet av konfirmantåret skal du og din gudstjenestegruppe (grupper 1-8), være med å hjelpe til i gudstjenesten. Det er først en kveldssamling ila uken før gudtjensten hvor vi forbereder oss og fordeler oppgaver. Det kan være å ønske velkommen, dele ut program eller salmebøker, hjelpe til på søndagsskolen og samle inn penger (kollekt), lese Bibeltekst fremme i kirken, be bønner eller andre oppgaver. 

Gruppe 1-4 møtes nå i høst. Se konfirmantkalender for oversikt (gruppene blir satt opp i august): Dato for forberedelsessamling og gudstjeneste.

Gruppe 5-8 møtes til våren, se www.sola.menighet.no/Konfirmantkalenderen for dato og sted. Noen gudstjenester er i Sola kirke og noen på Skadberg skole.

Tidspunkt for undervisning står i konfirmasjonskalenderen. Er du usikker på hvilken gruppe du er i så ta kontakt på post@solamenighet.no

 

 

Tilbake