Flyktninger fra Ukraina


KIRKENE I SOLA OG FLYKTNINGER FRA UKRAINA

 

KIRKENE I SOLA OG FLYKTNINGER FRA UKRAINA

Hvordan forholder kirkene i Sola seg til ukrainske flyktninger som med det første kommer til Sola?
I første omgang er det opprette en ressurs – og koordineringsgruppe, som ledes av kirkevergen.

Med i gruppen er ellers diakon, sokneprest i Ræge, daglig leder i Sørnes og en frivillig. Den har følgende sammensetning:
Ressursgruppen vil først og fremst forholde seg til Sola kommunes ressurser, kompetanse og ledelse i forhold til ukrainske flyktninger og utfordringene som kommer.

Gruppens vei og oppgaver vil bli til etter hvert, men foreløpig vil gruppen ha en viktig rolle for å koordinere / binde sammen reelle behov med mulige kirkelige / menighets - / frivilligressurser i Den norske kirkes menigheter i Sola.

Ønsker du å bidra?

I Saku kirke i Estland, som er vårt NMS misjonsprosjekt, tar de imot flyktninger fra Ukraina. De trenger penger til mat , medisiner og utstyr for å gi flyktningene det de trenger.

På Facebook kan du se litt om arbeidet og hvordan du kan gi din støtte via Spleis.

https://fb.watch/cc6PqcaTdo/

Tilbake