GUDSTJENESTE 15. MAI


Velkommen til gudstjeneste med dåp i Sola kirke søndag 15. mai kl. 11!

 

I søndagens tekst ber Jesus for sine venner, at de må være ett (Johannesevangeliet 17,6–11).Hva hadde Jesus i tanke når han ba denne bønnen og hva handler kristen enhet om i dag?Dette er spørsmål Morten Sandland vil komme inn på i sin preken.

Det blir eget program for barna under gudstjenesten. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Vel møtt!

Tilbake