Fast givertjeneste for ny kirke


Givertjenesten -  reflektere en livsholdning vi ønsker skal prege oss.

 

Jesus var en raus person, han hadde en stor favn, og selv om han var fattig ga han av seg selv til andre.
Vi ønsker å ligne på Jesus. Vi vil være rause. Vi ønsker å være mennesker som gir og bidrar. Det er det givertjenesten handler om.

Mange av dere investerer tid og krefter i menighet og i tjeneste for andre mennesker. Ved å bygge et nytt kirkebygg,ønsker vi også å bygge menighet. Vi har nå en stor mulighet til å stå sammen om dette løftet.

Vi tror at et nytt kirkebygg kommer til å få stor betydning for alle som bor i Sola. Bygget vil gi muligheter for et moderne og aktivt menighetsliv med et mangfold av aktiviteter. Kirken skal være en plass der folk samles, midt i Sola sentrum.

Dette er et betydelig løft for Sola menighet. Vi håper at så mange som mulig av innbyggerne i Sola vil være med å bidra til ny kirke. 

Den nye kirken i Sola er budsjettert til å koste 87 millioner kroner, og menigheten i Sola har blitt utfordret til å bidra med til sammen 8 millioner kr gjennom pengebidrag og dugnad. De innsamlede midlene skal gå til kirkestoler, lydutstyr, kirkeorgel, flygel, kjøkkeninnredning og annet. 

I de kommende 5 årene vil vi derfor ha stort fokus på pengeinnsamling for å nå dette målet.
Vi håper å nå målet gjennom:
- Fast givertjeneste - veldig viktig at så mange som mulig blir med!
- Gaver - håp om gaver fra både næringsliv og private
- Dugnad - håper at så mange som mulig vil være med å ta i et tak!
- Litt større arrangement - lotteri, basar, kafe og mer.

Husk at beløpet for skattefradrag er i 2016 på 25 000 kr pr. person

Fast givertjeneste for ny kirke kan ordnes på to måter:
Direkte trekk: Du legger selv inn et månedlig fast trekk til følgende kontonr: 3206 09 16755. Merk med navnet ditt og Ny Kirke Sola 4282

Avtalegiro: Ta kontakt med menighetssenteret eller menighetsrådet og få en brosjyre med avtalegiro. Fyll ut og send eller lever svarkupongen til menighetskontoret.

(Bildet er lånt fra sandar.menighet.no)

Tilbake