Dåp


Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Familie og faddere er til stede i benkeradene. Hvorfor velge dåp for den lille? 
Hvorfor invitere til feiring av babyen – og samle slekt og venner?

Dåpspåmelding fører deg til Sola kirkelige fellesråd sin felles nettside for påmelding for alle kirkene i Sola

 

 

Sola menighet ønsker barn og foreldre hjertelig velkommen til dåp!

Vi har gudstjeneste med dåp 1-2 ganger i måneden. Du finner gudstjenester med ledig kapasiet når du klikker deg inn på påmeldingen. 
Hvis datoene som tilbys ved påmeldigen er vanskelige helger for dere, så ta kontakt med servicetorget. Da vil menighetskontoret se om vi kan finne noen løsninger på dette.

Gå til påmelding ved å klikke HER!

 

Hva sies det ja til?

Dåp i kirken. Den lille i lang, hvit kjole bæres opp foran menigheten. Familie og faddere er til stede i benkeradene. Hvorfor velge dåp for den lille? Hvorfor invitere til feiring av babyen – og samle slekt og venner.  

Dåpen er begynnelsen på et livslangt fellesskap med Gud – og med kristne over hele verden. Små barn velger ikke annet enn det foreldre velger for dem – enten det ene eller det andre – og for å erfare hva tro er, behøver de hjelp med det. Etter hvert som barnet vokser, må troen få modnes i takt med barnet. Det er begynnelsen på dette livsvalget det legges til rette for når liten og stor pyntes for en festdag med startskudd i kirkerommet.

Men hva sier vi egentlig ja til i dåpen? Hva handler det hele om?

Et felles ja

Dåpen er Guds gave. Den er en ja-handling.
Og først og fremst er det Gud som sier ja. Helt fra dag én har Gud sagt ja til barnet.  Gud elsker alle, alltid og uten forbehold.

Og foreldre og faddere sier ja. Ved døpefonten svarer dere ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro. Dere sier ja til å lære barnet om troen og hva den betyr for livet. Men dette står dere ikke alene om.

For kirken sier også ja. Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.

Gjennom dåpen blir vi alle en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden og gjennom alle tider. Det er et øyeblikk som varer lenge.

Dåp i Den norske kirke er ikke avhengig av alder, men at den som skal bli døpt ønsker å være en del av den kristne kirke. Dåp av voksne skjer oftere og oftere i vår kirke.
Barn i alle aldre, ungdommer og voksne, er alltid velkommen til dåp. Peter forkynte evangeliet for folket i Jerusalem, og forklarte at de som tok i mot Jesus, måtte "la seg døpe."(Apg. 2,38). Denne passive formen viser til den fantastiske gaven som blir gitt i dåpen. Det er Gud som handler. I dåpen gir Gud løfte om tilgivelse for syndene, og Den Hellige Ånds gave. Begge deler er det bare Gud som kan gi, og det er ingen aldersgrense for å ta imot! Ønsker du å få tilrettelagt dåp i egen sermoni, fordi barnet/ungdommen din ikke har lyst til å bli døpt i en ordinær gudstjeneste, så ta kontakt. Vi finner gode løsninger på dette!

En formell side ved dåpen er også at dåp gir medlemskap i Den norske kirke, det er også et viktig poeng for mange.

Har du spørsmål angående dåpen, teologien eller praksisen - så ta kontakt med oss på kirkekontoret. Vi tar gjerne en samtale med deg/dere om disse tingene .
 

Informasjon til og om faddere

Et barn som blir døpt, skal ha minst 2 faddere. I Den norske Kirke er myndighetsalderen 15 år, og en fadder må derfor være fylt 15 år. Foreldre kan ikke være faddere. 

Det er en viktig oppgave å være fadder, du blir en som skal be for barnet, lære det selv å be og å bidra i den kristne oppdragelsen.
Trenger du noe materiell for å hjelpe deg med å kommunisere kristen tro til barnet du er fadder for?
- IKO - Kirkelig pedagogisk senter, utarbeider materiell til å følge opp løftet som blir gitt ved dåpen. Her kan dere se etter dåpsgaver og gaver til oppfølging av dåpsdagene.

Alt dette kan dere lese mer om ved å besøke Den Norske Kirke på nett.