Om oss


«Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut». 

Visjonen til Sola menighet er «Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut».  Visjonen uttrykker hva menigheten ønsker å fokusere på og gir retning for menighetens arbeid.