Sola menighetsblad


Sola menighetsblad er felles for Sola, Sørnes, Tananger og Ræge menigheter.
Alle utgavene kan leses på fellesrådets nettside.

Her finnes digitale utgaver av nyeste såvel som tidligere nummer av Sola Menighetsblad.

Tilbake