Sola kirke - vår nye kirke

I 2015 vedtok Sola kommune et historisk vedtak om at Sola sentrum skulle få et nytt kirkebygg. Etter mange år med venting stod kirken ferdig høsten 2020.
 
På denne siden kan du finne informasjon om kirken. 
 
Under finnes informasjon om byggeprosessen og litt informasjon om kirken vår.