Døpefonten i Sola kirke


Døpefonten stod opprinnelig i Sola kirke bygget rundt 1140-50. Døpefonten i kleberstein er fra slutten av 1200-tallet.
Døpefonten fra den gamle steinkirken ble tatt med over til den nye kirken i 1842. Men søylen eller skaftet, den delen som står mellom foten og selve fonten, var blitt solgt for 1 ort og 3 skilling på auksjonen i 1842 da den gamle kirken ble nedlagt. Kjøper var Svend Sjælsnes Sole (Svend Tolleivsson), en husmann som bodde på Skjelsnes. Det er omtrent der Nordsjøvegen møter Kleppvegen i dag. Her ble den brukt til støtte under en bileggerovn. Etter en 10 års tid ble skaftet auksjonert bort til Ola Asheim i Høyland. Der ble skaftet brukt til stativ for et vaskevannsfat i brønnhuset. Til slutt endte skaftet som hoggestabbe. Skaftet ble kløyvd i to og deretter kastet på et steingjerde. Soknepresten i Klepp, Chr. Sole fra Sola, fikk tak i skaftet og den manglende delen av den gamle døpefonten kom på plass i 1937 i anledning en større kirkerestaurering. En stripe steinkitt på langs av skaftet viser hvor det er sementert sammen igjen etter kløyvingen.

Dåpsfatet av kopper ble laget til åpningen av trekirken i 1842 av en gullsmed i Stavanger.

Døpefonten står i dag i den nye Sola kirke i Solakrossen.

Jeg kan huske at det stod en gammel døpefont i tårnet på Sola kapell. Denne ble noen få ganger brukt ved dåp på Ljosheim bedehus når det var dåp der. Dåpsfatet som passet til den gamle døpefonten, passet også til denne. Stilen på den, gjør at den trolig var laget til kirken fra 1842. Hvor lenge den var i bruk og når klebersteinsfonten overtok igjen, vet jeg ikke.

Bilde viser døpefonten uten skaftet. Bilde fra Soga om Sola og Madla, bind I s. 626.

Informasjon hentet fra brosjyre om Sola kirke bygget i 1955 og Soga om Sola og Madla, bind I

Per Inge Ruud

Tilbake