Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden er ikke bare for deg som tror. Konfirmasjonstiden er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjon er en del av Sola menighets trosopplæringsplan. Trosopplæringen vår har som mål å skape møtepunkt mellom den enkelte og Gud.Som 14-åringer har vi nemlig begynt å løsrive oss fra våre foresatte, og selvbildet, verdensbildet og gudsbildet utvikles voldsomt. Konfirmasjonen legger opp til at vi skal lære og oppleve hva som er Guds virkelighet, og hvor vi er i den.

Alle konfirmantene
- er med i ei interessegruppe (Filmgruppe, Ljosheim Ungdomsgruppe, koret Confession eller KRIK)
- deltar ved fem valgfrie gudstjenester eller ungdomsmøter på Ljosheim pluss en gudstjeneste du er medhjelper på, og en felles gudstjeneste med alle konfirmantene i Sola kommune.
- kveldssamling i kirken om død, sorg og det kristne håpet.
- deltar ved Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (er bøssebærere sammen med foreldre).  

- deltar på konfirmantleir

Dette blir et once in a lifetime-år! 

Konfirmantkalender