Tilrettelagt konfirmasjon


Dersom du har behov for alternativt opplegg eller tilretteleggning ta kontakt i god tid med hovedleder til konfirmanter Hege Skrikrud, så finner vi ut av hva som passer best for deg. 

Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg. Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon», som vi har gjennomført i mange år. Opplegget er en del av kirkens HEL-arbeid. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter! Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger og omegn. Vi har ikke kontaktopplysninger på konfirmantene dette gjelder – og prøver derfor å nå bredt ut med informasjon.

Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke. . Kontakten og samarbeidet med dere foreldre/foresatte blir viktig for oss, samtidig som vi også vil ha en god dialog med skolene og eventuelt boliger.

Kontingenten for konfirmantåret og innmeldingsfristen følger. Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt, og melde på gjennom www.imarka.no, se fanen ungdom/konfirmasjon. 

For spørsmål eller en nærmere presentasjon av opplegget – ta kontakt med Anders Hildeng Næss på mail: an632@kirken.no eller mob. 95438277.

Tilbake