Menighetens forbønnstjeneste


Menighetens forbønnstjeneste samles hver 1. tirsdag i måneden kl. 1700-1800, bønnekapellet i Sola kirke.

Vi er få som samles, så fint om vi får noen flere med. Vi har litt vekselslesning, og noe fri bønn, der de som vil, ber høgt. Velkommen!

Om det ikke passer å være med fysisk, kan en delta ved å få tilsendt forbønnsliste på sms.
Send da sms til 906 62 631 med «Forbønnstjenesten».

 

Tilbake