Menighetens forbønnstjeneste


 

Menighetens forbønnstjeneste samles hver 1. tirsdag i måneden kl. 1700-1800, i menighetssenteret.

Vi er få som samles, så fint om vi får noen flere med. Vi har litt vekselslesning, og noe fri bønn, der de som vil, ber høgt. Velkommen!

Tilbake