Om Sola kapell


Sola kapell sett fra nordvest

Sola kapell er en langkirke i stein fra 1955, og ligger i Sola kommune, Rogaland fylke. Arkitekt for kirken er Gustav Helland. Kirken har 260 plasser.

Det er gode parkeringsmuligheter på de to parkeringsplassene, én på nordsiden av kirken (v/Nordsjøveien), én på sørsiden (Nedenfor kirkegården).

Kapellet har moderne lydanlegg, med muligheter for å koble til ekstra mikrofoner og instrumenter. Brukerne anbefales å ta med lydtekniker, om det skal kobles til utstyr utover det som står i kirken (Mikrofoner). Sola menighet har ikke eget personell til dette. Det er installert teleslyngeanlegg i kirken. Det er ikke lenger døpefont i Sola kapell. Døpefonten står nå i Sola kirke i Solakrossen

Av instrumenter finnes det orgel og piano.

Sola kapell har ført videre den kristne arven fra Sola Ruinkirke og Tjora Kirke.
Kirkegården, som ligger rundt Sola kapell, har også en avdeling for britiske soldater som falt under annen verdenskrig.

 

Sola kapell sett fra sør øst

Kirkeskipet og koret sett fra våpenhuset

Koret sett fra galleriet. Døpefonten står nå i Sola kirke i Solakrossen. 

Koret sett fra nordveggen.Døpefonten står nå i Sola kirke i Solakrossen

Koret sett fra sørveggen. Døpefonten står nå i Sola kirke i Solakrossen

Pianoet, av merket Schimmel

Orgelet i Sola kirke- SE HER

Tilbake