Gudstjeneste G1, G2 og G3 Hva betyr det?


G1: Svært lik den tradisjonelle gudstjenesten

G2: Gudstjeneste med et nyere preg enn G1. Dette merkes mest på bandet og sangvalget, men vi har også anledning til å velge tekster/tema utenom tekstrekkene.

G3: Gudstjenesten for hele familien. Bygger på Søndagsskoleforbundets Sprell Levende-gudstjeneste. Bønner, sanger og bibelformidling er lagt opp slik at både barn og voksne kan få en opplevelse av Gud.

Tilbake