Kirkens SOS


Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med.

Kirkens SOS er Norges største Krisetelefon/chat-tjeneste med over 200 000 henvendelser i året.
Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 22400040, via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat.

Gjennom sin tjeneste vil Kirkens SOS fremme livsmot og håp. Alle, uansett religiøst syn, kan ta kontakt. Alle er sikret full anonymitet. Vi vil at alle som kontakter oss skal kjenne seg sett, støttet og styrket gjennom kontakten med et medmenneske på Kirkens SOS.
 

NORGES STØRSTE KRISETJENESTE 
Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. I 2014 besvarte vi 177 820 telefonhenvendelser, 7 135 SOS-meldinger via nettsiden og 6 940 samtaler på SOS-chat.

Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet. Kirkens SOS i Norge er en sammenslutning av 12 selvstendige SOS-sentre rundt i landet. Den døgnåpne krisetjenesten bemannes gjennom en vaktturnus av nesten 1000 frivillige medarbeidere. Tilsammen er det 35 ansatte for å tilrettelegge arbeidet for de frivillige.

Kirkens SOS nettside: www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS facebook: https://www.facebook.com/kirkenssosirogaland

Kirkens SOS telefonnummer: 22400040

Tilbake