MENIGHETSMØTE - MENIGHETENS ÅRSMØTE 26. MARS 2023


26. mars 2023 etter gudstjenesten blir det menighetsmøte/årsmøte 2023 i Sola kirke.

Sakliste:

Sak 1     Valg av referent og underskrive protokoll

Sak 2     Årsmelding

Sak 3     Årsregnskap

Informasjon og samtale om aktuelle saker

 

Sakspapirene vil bli lagt ut på nettsiden til Sola menighet og vil være tilgjengelig i papirutgave i Sola kirke.

 

Last ned årsmeldingen ved å klikke her

 

Velkommen!

 

Tilbake