DAGBOKEN - Når du har vært på gudstjeneste eller LUG


 
  • Som konfirmant skal du i løpet av konfirmantåret delta i syv valgfrie gudstjenester eller LUG-samlinger i tillegg til presentasjons- og konfirmasjonsgudstjenesten og medhjelpergudsjtenesten. Dette er for å lære hvordan menighetens hovedsamling fungerer og hvordan ungdomsarbeidet på LUG på Ljosheim bedhus er.

OM GUDSTJENESTENE
 

Hvilke gudstjenester teller?
I tillegg til søndagsgudstjenestene, teller også andre gudstjenester i Den norske kirke.
(Julaftengudstjenester, dåpsgudstjenester, [andres] konfirmasjonsgudstjeneste ol.)
Det har heller ingenting å si i hvilken kirke/by du er i, så lenge det er en gudstjeneste i en menighet i Den norske kirke.
Er du i tvil vedr. en konkret gudstjeneste, så er det bare å spørre :-)

Når du har deltatt i en gudstjeneste, så fyller du ut ALLE feltene i skjemaet. Det skal du også gjøre om du deltar i gudstjenester andre steder enn i Sola kirke.
Enkelt og greit :-)

GÅ TIL PÅMELDING DAGBOK

Tilbake