Om diakoni i Sola


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og handler om å være tilstede for hverandre i ulike livssituasjoner.

Diakonien defineres i revidert plan for diakoni som ble vedtatt av kirkerådet i 2020:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet
(Kirkerådet 2020)

Diakoni er en tjeneste for medmennesker og skaperverket og en tjeneste for Gud. Alle utfordres til et hverdagsliv i tjeneste. Dette gjelder for alle aldersgrupper.

Diakoni er både å være og å gjøre, og det handler om at vi som medmennesker og som kristent fellesskap, igjen og igjen spør ”Hva vil du at jeg(vi) skal gjøre for deg?”

Sola menighet har en lang tradisjon med diakoni, og den har blant annet kommet til uttrykk i tilbudet om samtaler,  sorggruppe, ledsagertjenesten, Treffen og menighetens forbønnstjeneste.

I perioder av livet har en evner og muligheter til å gi og andre ganger trenger man selv å få. Dette er selve essensen av diakonien – og her er også utfordringen i et lokalmiljø som Sola.

På dette området ønsker vi også å bli utfordret og vi vil utfordre deg – til å komme med tips, ønsker, behov – hva ser du at diakonien kan være i menigheten? Hva tenker du at ”vi kan gjøre for deg?” Eller hva tenker du at ”du vil gjøre for andre?”

 

Tilbake