Sorggrupper


Sorggruppene er ment å være en støtte i sorgen for den som har mistet en av sine nærmeste. Det kan være ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre eller en venn. Tiden etter et dødsfall kan være vond og vanskelig, og ofte varer sorgen lenger enn vi selv og andre forventer.

Vi mennesker er forskjellige. Det gjør at behovene er ulike når sorgen rammer. Det finnes ingen "oppskrift" på sorg, men vi vet likevel at mange har behov for å dele tanker og følelser. Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd. Derfor har kirken et eget tilbud om sorggrupper.

Sorggruppen er en samtalegruppe. Den skal være et trygt fellesskap der den enkelte kan få sette ord på følelser, tanker og reaksjoner som sorgen fører med seg. Det er full taushetsplikt, og hver enkelt bestemmer selv hvor mye han eller hun vil dele. Gruppene startes opp fortløpende når det er 6-8 deltagere, og de møtes 8-10 ganger. De blir ledet av trenede, frivillige medarbeidere i samarbeid med en diakon.

Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet. De blir satt sammen ut fra noenlunde samme erfaring og livssituasjon. Dette siste betyr at det av og til kan ta litt tid før gruppen er klar til oppstart.

Sorggruppene blir satt sammen av deltagere fra flere distrikt som Sola, Sandnes og Jæren. Det finnes også sorggrupper for barn og ungdom, og vi har egne grupper for mennesker som har opplevd samlivsbrudd.

Dersom du ønsker å være med i en sorggruppe, eller dersom du ønsker å høre mer om hvordan gruppene fungerer, så ta kontakt med diakonen i Sola, Lise-Ingeleiv Grunnaleite:
Tlf.: 906 62 631
E-post: ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no

Tilbake