Menighetsrådet


Elisabeth Sortland Sande - leder
Svein Inge Thorstvedt - nestleder
Elin Knudsen 
Ottar Sæle
Svein Ragnvald Tjora
Georg Eikeland Byberg
Margunn Nordstokke Espedal
Georg Vidnes
Morten Sandland
 
Vara:
Anne Marie Sandve
Arne-Petter Gjørøy
Trygve Tjora
Else Karin Tjora
 
Tilbake