TEMAGUDSTJENESTE - SAMTALEOPPLEGG


Ressurs til samtaleopplegg fra temagudstjenesten

Til enkelte gudstjenester lages det enkle samtaleopplegg.
Oppleggene er tilpasset bruk i smågrupper, men er også egnet til personlig bruk.
 
Tre opplegg våren 2024 har gjennomgangstema «Mot», knyttet til følgende gudstjenester:
28. januar: Mot til å leve
18. februar: Mot til å tro
17. mars: Mot til å tjene
 
 
Oppdatert: 18.02.24 Bilde:Pexels:Pixabay
Tilbake