TEMAGUDSTJENESTE - SAMTALEOPPLEGG


Ressurs til samtaleopplegg fra temagudstjenesten

Samtaleopplegg til temagudstjenester
Dette semesteret har Sola menighet tre temagudstjenester med gjennomgangstema «Mot».
Til disse gudstjenestene lages det enkle samtaleopplegg. Disse legges ut på vår nettside.
Oppleggene er tilpasset bruk i smågrupper, men er også egnet til personlig bruk.
 
Samtaleopplegg etter gudstjenesten søndag 17. mars finner du her:
 
Tema for de tre gudstjenestene er:
28. januar: Mot til å leve
18. februar: Mot til å tro
17. mars: Mot til å tjene
 
Tilbake