SOMMERENS GUDSTJENESTER


Velkommen til gudstjeneste i sommer! 

I sommer blir det fellesgudstjenester hver søndag kl. 11:00.
Fellesgudstjenestene er i år fordelt mellom alle de fire menighetene.
Første fellesgudstjeneste er søndag 23. juni i Tananger kirke.
 
Velkommen til fellesskap på tvers av menighetene!
 
Her er en oversikt over sommerens gudstjenester: 
23.06 Tananger kirke v/Tracy Rishton
 
30.06 Sola kirke v/Helene Teistedal Vikre
 
07.07 Sørnes kirke v/Helene Teistedal Vikre
 
14.07 Ræge kirke v/Morten Sandland
 
21.07 Tananger kirke v/Tracy Rishton
 
28.07 Sola kirke v/Per Arne Tengesdal
 
04.08 Sørnes kirke v/Silje Barved Fossan
 
11.08 Ræge kirke v/Silje Barkved Fossan
 
Tilbake