Misjon


Carlisle, England

 

Misjon i Europa

I Europa er Det Norske Misjonsselskap, NMS, engasjert i England, Estland og Frankrike, i tillegg til Norge.Vi har mye å lære av de europeiske kirkene, og vi har nyttige erfaringer å bidra med når det gjelder menighetsplanting og menighetsutvikling.

Alle prosjekt i NMS tilhører en av gruppene Budskap, Bistand eller Bygging:
BUDSKAP omfatter evangelisering og oppbygging av menigheter.
BISTAND omfatter prosjekt som gir mennesker en bedre praktisk hverdag.
BYGGING omfatter prosjekt med fokus på menneskerettigheter og å gjøre menigheter og organisasjoner selvstendige.

Sola menighet støtter følgende prosjekt, som alle hører inn under gruppen Budskap:

England

I Carlisle/Barrow har man fokus på å etablere og utvikle ungdomsmenigheter. Kirken her har opplevd at ungdommen gradvis har uteblitt fra gudstjenester og menighetsliv.
Nå vil man satse på nye ungdomsmenigheter der de unge skal medvirke og ha mer å si både i saker som innhold, økonomi og styringsrett.
Ingvild H. og Roar Evjedal har siden 2009 vært NMS’ misjonærer i Barrow-in-Furness, som ligger noen mil fra byen Carlisle. NMS har også ettåringer her. Fra 2012 er også misjonærene Leah og Kristian Tjemsland på plass.

Mer: Aktuelt fra Carlisle/Barrow

Estland

Estland er det mest sekulariserte land i Europa, og under tjue prosent av befolkningen har tilknytning til et kirkesamfunn. Det er full religionsfrihet, men jaget etter materialisme og framgang setter dagsorden.
Prosjektet har fokus på det som foregår i Mustamäe, en forstad med 65 000 innbyggere utenfor sentrum av hovedstaden Tallin. Estiske Tiina Kliiman leder et spennende nybrottsarbeid her. Å plante menighet er tålmodighetsarbeid – men det gir resultater.
Fra 2012 omfatter prosjektet også arbeid med menighetsplanting i Saku.

Mer: Aktuelt fra Estland

Frankrike

Håpets Senter i Paris har vært drevet med NMS-støtte siden 1990. Senteret holder til i samme lokaler som den lutherske menigheten St. Marc i Noisy le Sec. I denne bydelen øst for Paris sentrum er innvandrertettheten stor. Arbeidsledighet, alkohol, stoff og prostitusjon er hverdagen for mange innvandrere i Paris. Håpets Senter er et sted de kan komme til. Noen trenger også drahjelp i form av undervisning, dataopplæring eller rett og slett en person eller et sosialt miljø å støtte seg til.
Senteret holder åpent hver dag, og er et sosialt treffsted. I tillegg drives også utadrettet virksomhet. Om ettermiddagene og kveldene er medarbeidere fra senteret ute på gatene og ved nedgangen til undergrunnsstasjonen, for å møte mennesker som trenger noen å snakke med.

Mer: Aktuelt fra Paris

TIDLIGERE MISJONSARTIKLER
OKHALDHUNGA TIMES APRIL 2014

Okhaldhunga Times april 2014

Kjære venner!

Snudd på hodet
Den viktigste og mest livreddende operasjonen i verden er keisersnitt. Nå gjør vi nesten hundre slike i året her, og det redder mange mødre- og barne-liv. Men likevel, det beste er å unngå operasjon. Noen ganger trenger barnet bare litt ekstra hjelp for å komme ut den naturlige veien:
Kumari var gravid for femte gang, ved termin. Ultralydundersøkelse viste at alt var i orden, og barnet klart til å bli født. Men det lå på tvers! Da kan det ikke komme ut på naturlig vis, og på de fleste sykehus i Nepal er det ensbetydende med keisersnitt. Og har en kvinne først gjennomgått et keisersnitt, er det fare på ferde neste gang hun blir gravid. Om hun bor langt fra sykehuset, slik Kumari gjør, risikerer hun at livmoren sprekker før hun får hjelp da.

Les hele brevet   HER

INFORMASJON FRA NMS TIL SOLA MENIGHET

Informasjon fra NMS til Sola menighet

KJÆRE STAB OG MEDLEMMER I SOLA MENIGHET!

I 2016 mottok NMS 16 057  kroner fra menigheten. Vi takker hjertelig for engasjementet og for at vi sammen kan bidra til å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.  

Fra 2017 legger NMS om opplegget for misjonsavtalene. Fra å ha fokus på bestemte prosjekt i ett eller flere land, støtter dere nå alt NMS-arbeid i disse landene. Aller helst skulle vi tatt dere med på tur for å se og erfare hva som faktisk skjer. Men siden det er begrenset hvor mange som har mulighet til det, har vi valgt å endre konseptet for å kunne tilby mer og hyppigere informasjon. Det vil komme oppdatering fra informant tre ganger i året.

I tillegg er det nå mulig å gå inn på www.nms.no/menighet og finne egen menighet der. På menighetens side står det hvilke land dere støtter og hvor mye som er samlet inn fra menigheten til nå i år. I tillegg finner dere her nyheter og historier. 

Menigheten støtter Europa – England, Estland og Frankrike. Gaver overføres til konto 8220 02 85057. Husk KID-nummeret som er 115180780115180783. Dette nummeret er viktig for å sikre riktig registrering. Gavene fordeles likt på de to landene. Om dere ønsker annen ordning, gir dere beskjed om det.

Med ønske om et godt samarbeid videre framover.

 
INNSAMLINGSAKSJON TIL KIRKEBYGG I MUSTAMÄE I ESTLAND

 

HILSEN FRA ESTLAND

Hilsen fra Estland

  

Kjære venn av NMS og Estland! 

Jeg har gleden av å sende dere siste nytt om arbeidet, i tillegg til noen bilder (det første fra kirketomta i Mustamäe, fotograf Ülle Reimann; de to neste bildene fra Saku kirkemarked, fotograf Kaarel Vahermägi).

Brev fra Estland

Tilbake