Søndagsskolen


 
Det er full rulle med søndagsskole i kirken de fleste søndager i kirkeåret, utenom i skolens ferier og ved spesielle dager. 
Søndagsskolen (til og med 1. klasse) møter opp i kirken til gudstjeneste og går ut etter dåpen eller før skriftlesningen. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe for store og små.
 
Dato for søndagsskolen høsten 2020: 
25.10.20, 08.11.20, 22.11.20, 06.12.20 og 20.12.20
 
Det legges ut informasjon om søndagsskole på menighetens facebook sider.
 
Kontakt menighetssenteret via post@sola.menighet.no eller 51 75 53 70 for mer informasjon.

Tilbake