Søndagsskolen


 
Søndagsskole på søndager våren 2022 er ikke klar enda. Onsdagsmorro er et godt alternativ! Velkommen!
 
 
Se egen sideDet er full rulle med søndagsskole i kirken de fleste søndager i kirkeåret, utenom i skolens ferier og ved spesielle dager. 
Søndagsskolen (til og med 1. klasse) møter opp i kirken til gudstjeneste og går ut etter dåpen eller før skriftlesningen. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe for store og små.
 
Dato for søndagsskolen høsten 2021:
24.10, 14.11, 21.11,12.12 og juleavslutning onsdag 15.12
 
Det legges ut informasjon om søndagsskole på menighetens facebook sider.
 
Kontakt menighetssenteret via elin_sande@hotmail.com eller sarah_saetre@hotmail.com

Tilbake