Sola legoklubb


 

Sola legoklubb samles i kjelleren på Salem bedehus, Sola Prestegårdsverg 5,  annenhver onsdag kl. 17.30-19.30. Klubben er for barn fra tredjeklasse og oppover - og foreldre som vil være med.
Les mer om Sola Legoklubb her:

Se møtedatoene for Sola legoklubb på deres egen nettside.

Kontaktperson: Jardar Lindøe (98286839)

Tilbake