Jubelgjengen


Jubelgjengen-åpen barnehage starter opp igjen.

 
Oppdatert 18.02.21
Hei! Her kommer en liten oppdatering på hvordan vi gjør det i mars måned. Det vil bli faste grupper med 5 barn i hver gruppe slik som i vi har gjort det i februar.
 
Dette har fungert fint. Gruppene blir laget ut i fra alder og eller behov til barna, og ut i fra de som tar kontakt og ber om plass.
 
De av dere som har hatt plass i Jubelgjengen i februar, må gi beskjed dersom dere ikke ønsker å ha plassen lengre. Til dere som er nye og ønsker plass i Jubelgjengen åpen barnehage, ber jeg om påmelding for mars innen 23.02.21.
 
Jeg tar kontakt med hver enkelt av dere om hvilken gruppe og tidspunkt du har fått plass i slutten av neste uke, når fristen har gått ut. Første uken i mars er vinterferie (uke 9), da har vi stengt.
Jeg vil oppdatere dere hvordan det blir for april måned, i slutten av mars. Da vet vi litt mer om hvilke smitteverns regler som gjelder på det tidspunktet.
 
PÅMELDING SENDES TIL: navn og alder på barnet jubelgjengen.aapenbarnehage@gmail.com Påmeldingsfrist MARS: 23.2.21 (Påmelding som kommer etter fristen vil bli satt på venteliste)

Hilsen Hege Skrikrud Styrer i Jubelgjengen åpen barnehage
______________________________________________________________________________
Vi er glade for å kunne tilby plass i Jubelgjengen åpne barnehage i regi av sola menighet.
Barnehagen er en del av menighetens dåpsopplærings-tilbud til småbarnsfamilier.

Jubelgjengen skal være et nærmiljøtilbud der barn og voksne kan treffe hverandre i et stimulerende og utviklende fellesskap.

Hva?
Et annerledes barnehagetilbud til barn og voksne som kjennetegnes ved at barnet kommer til barnehagen sammen med en voksen omsorgsperson. Den voksne har ansvar for barnet og er aktivt deltakende.
Det er ingen søknadsskjema, alle kan komme de dager det passer, og fritt komme og gå i åpningstiden. Vi har plass til max 5 barn.
Ta med egen matpakke, vi spiser lunsj sammen etter samlingen som er ca. 10.30.
  • Et sted der vi i møte med barna vil formidle kristne verdier og tro.
  • En møteplass som gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.
  • Et sted der barn kan møte andre barn, og være med på lek og felles aktiviteter.
  • Et sted der voksne kan utveksle erfaringer, få kunnskap og impulser i forhold til det foreldre.
Hvem?
Barn i alder 0-5 år i følge med voksen

Hvor?
Menighetssalen i Sola kirke.
 
Påmelding?
Dere kan melde dere på i chatten på facebooksiden til «Jubelgjengen åpen barnahage» eller på mail til jubelgjengen.aapenbarnehage@gmail.com

Pris?
20 kr for 1 barn per gang. (Betaling via vipps når du møter opp)

Åpningstider:
Åpningstidene og antall plasser er for tiden noe redusert p.g.a. Covid.19, men kan bli utvidet etterhvert. Det er også viktig at du gjør deg kjent med smittervernsreglene og melder deg på (se under)
 
Mandag 9.30.- 11.30.
Onsdag 9.30- 11.30.
Babysang er utsatt til februar.
Obs viktig! Så lenge barnehagene i Sola er i «gult nivå», vil det være nødvendig med påmelding og det er begrensede plasser. Max 5 barn per samling. Påmelding for de ulike datoene finner du nedenfor

Smittevernsregler:

Bli hjemme om du/dere har symptomer på luftveis infeksjoner.
Husk å vaske hender ved ankomst og når du går hjem. Vi har toaletter i garderoben til god håndvask. Antibac er tilgjengelig i våre lokaler.
Ha gode hoste/ nyse rutiner.
Hold 1 meter avstand til andre voksne.
Dette klarer vi fint. VELKOMMEN 😊

 
PERSONALET
Fra 1.1.2021
Styrer: Hege Skrikrud
Mob: 45227832
Ta kontakt om du lurer på noe.
 
Annet personal:
Elisabeth Velde i permisjon hele 2021

Tilbake