Jubelgjengen


Jubelgjengen åpen barnehage åpner igjen.
Onsdag 27 januar fullbooket.

 
Oppdatert 21.01.21
Hei alle sammen!
 
Vi starter opp igjen, onsdag 27 januar med en gruppe på 5 familier kl. 10-12.
Antall ledige plasser: 0
 
Da er onsdag 27 januar fullbooket. Men jeg ønsker gjerne at de som ikke får plass nå denne gangen, allikevel sender inn ønske om plass, slik at jeg kan se hvor mange grupper som trengs fremover.
 
Fint om dere  kan melde dere på i chatten på facebooksiden til «Jubelgjengen åpen barnahage» eller på mail til jubelgjengen.aapenbarnehage@gmail.com
(da vil jeg få bedre oversikt over hvor mange som evnt. ikke får plass og hvor stort behovet er).
 
Jeg kommer tilbake til hvordan påmeldingen organiseres for de neste ukene i slutten av neste uke.
Vi vil fremover ha en gruppe mandag og en gruppe onsdag kl.10-12.
 
Skriv gjerne litt om ønsker og behov for våren.
Dager, tider, behov, venne-kohorter osv. Jeg ønsker å tilrettelegge for litt mer faste grupper/kohorter hvis det er mulig, og vil se behovet til den enkelte an i forhold til prioriteringer på plass.
Så begrunn gjerne hvis du tenker du har ekstra behov for et tilbud. Det blir derfor ikke alltid helt riktig med førstemann til mølla selv om det er det som er utgangspunktet, og jeg håper på forståelse for det.
 
Vi må nok leve med disse begrensningene, påmelding og smittevern en god stund til dessverre. Men håper vi kan utvide mer og mer, og at vi snart kan komme tilbake til et tilbud som ligner mer det vi hadde i høst.
 
VELKOMMEN 
 
Jeg gleder meg til å bli kjent med dere!
Og husk at dere må være helt friske for å komme!
 
Hilsen Hege 

________________________________________________________________________________

Vi er glade for å kunne tilby plass i Jubelgjengen åpne barnehage i regi av sola menighet.
Barnehagen er en del av menighetens dåpsopplærings-tilbud til småbarnsfamilier.

Jubelgjengen skal være et nærmiljøtilbud der barn og voksne kan treffe hverandre i et stimulerende og utviklende fellesskap.

Hva?
Et annerledes barnehagetilbud til barn og voksne som kjennetegnes ved at barnet kommer til barnehagen sammen med en voksen omsorgsperson. Den voksne har ansvar for barnet og er aktivt deltakende.
Det er ingen søknadsskjema, alle kan komme de dager det passer, og fritt komme og gå i åpningstiden. Vi har plass til max 5 barn.
Ta med egen matpakke, vi spiser lunsj sammen etter samlingen som er ca. 10.30.
  • Et sted der vi i møte med barna vil formidle kristne verdier og tro.
  • En møteplass som gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.
  • Et sted der barn kan møte andre barn, og være med på lek og felles aktiviteter.
  • Et sted der voksne kan utveksle erfaringer, få kunnskap og impulser i forhold til det foreldre.
Hvem?
Barn i alder 0-5 år i følge med voksen

Hvor?
Menighetssalen i Sola kirke.
 
Påmelding?
Dere kan melde dere på i chatten på facebooksiden til «Jubelgjengen åpen barnahage» eller på mail til jubelgjengen.aapenbarnehage@gmail.com

Pris?
20 kr for 1 barn per gang. (Betaling via vipps når du møter opp)

Åpningstider:
Åpningstidene og antall plasser er for tiden noe redusert p.g.a. Covid.19, men kan bli utvidet etterhvert. Det er også viktig at du gjør deg kjent med smittervernsreglene og melder deg på (se under)
 
Mandag 9.30.- 11.30.
Onsdag 9.30- 11.30.
Babysang er utsatt til februar.
Obs viktig! Så lenge barnehagene i Sola er i «gult nivå», vil det være nødvendig med påmelding og det er begrensede plasser. Max 5 barn per samling. Påmelding for de ulike datoene finner du nedenfor

Smittevernsregler:

Bli hjemme om du/dere har symptomer på luftveis infeksjoner.
Husk å vaske hender ved ankomst og når du går hjem. Vi har toaletter i garderoben til god håndvask. Antibac er tilgjengelig i våre lokaler.
Ha gode hoste/ nyse rutiner.
Hold 1 meter avstand til andre voksne.
Dette klarer vi fint. VELKOMMEN 😊

 
PERSONALET
Fra 1.1.2021
Styrer: Hege Skrikrud
Mob: 45227832
Ta kontakt om du lurer på noe.
 
Annet personal:
Elisabeth Velde i permisjon hele 2021

Tilbake