Årsmøte


15. mars 2020 AVLYST

 

Etter gudstjenesten i Sola kirke

Sakliste:

Sak 1     Valg av referent

Sak 2     Underskrive protokoll

Sak 3     Årsmelding

Sak 4     Årsregnskap

Sak 5     Orientering om menighetens økonomiske forpliktelse i forbindelse med ny kirke

Sakspapirene vil bli lagt ut på nettsiden til Sola menighet og vil være tilgjengelig i papirutgave på menighetssenteret.

ÅRSMELDING 2019

Tilbake