Steinbra- Trosopplæring i Sola menighet


Trosopplæringen i Sola menighet har fått navnet Stein-bra.

Navnet "Steinbra" og logoen er inspirert av de gamle Tjorakorsene. Stein-bra- korset er bygget opp av 6 ulike steiner. Til hver stein er det knyttet en aldersgruppe og trosopplæringstiltak. Alle døpte i Sola menighet blir invitert til tiltakene. Målet med trosopplæringen er å skape møtepunkter mellom barn, kirken og Gud. Barna skal få lære bibelfortellinger, sanger og bønner, og bli kjent i Sola kirke. Sola menighet ønsker gjennom trosopplæringen å gå sammen med foreldrene i opplæringen i kristen tro.

 

 

 

Trosopplæringstiltak som vi inviterer til:

0 år Dåpssamtalen (foregår kontinuerlig gjennom hele året) Undervisning i dåp og trosopplæring. Et møte mellom prest, menighetspedagog og foresatte før et barn blir døpt.

1 år Babysang (vår og høst) 10 samlinger der sang og musikk, og samhandling mellom foreldre og babyen er i fokus.

2 år Krøllekveld (september) En samling med sanger og fortellingen om sauen som gikk seg vill. Barna får utdelt boka ”Lille Sau går seg vill”.

3 år Velsignelsen (september/ oktober) Samling med tema Jesus velsigner barna, der de får utdelt en bok. I år får 3-åringene boka ”Jesus elsker alle barna”.

4 år Barnebibel og kirkevandring (mai) Barna blir kjent i Sola kirke gjennomen en kirkevandring der vi bl.a. ser på døpefont, altertavle og  kirkeorgelet. De får utdelt ”Bibelen for små barn” på gudstjenesten.

1.klasse (6 –7 år) Helt Førsteklasses (april) Det er samlinger med bibelhistorier, aktivitet, lek, mat og høytlesing. Vi deltar på en gudstjeneste med utdeling av boka ”Tre i et tre”.

3.klasse (8-9 år) Tårnagenthelg (februar) En agentsamling med å løse mysterium i kirka. Vi deltar med agentoppdrag på en gudstjeneste.

4.klasse (9-10 år) Stallen (desember) Barna snekrer sin egen stall, spikker Maria, Josef og
Jesusbarnet, og lærer om juleevangeliet. Utstilling av stallene på gudstjeneste.

5.klasse (10-11 år) LysVåken (oktober) Kveldssamlinger og overnatting i kirken. Vi leser bibelhistorier og blir kjent med Bibelen, har aktiviteter, sporløp, lærer Lys Våken-sangen, leker og spiller spill. Vi deltar på Lys-Våkengudstjeneste. Utdeling av Bibler.

7. klasse (12-13 år) Mesternes Mester og LUG-møte (mai) Samling med mange konkurranser og bibelhistorie, og vi deltar på et møte som ungdomsgruppa arrangerer på Ljosheim.

9. klasse (14-15 år) Konfirmasjon (fra september til mai) Konfirmasjonsopplegg over et helt år. Vi lærer om kirken og den kristne tro, hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Vi tar opp etiske spørsmål og er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vi deltar på konfirmantleir, gudstjeneter og interessegrupper.

10.klasse (15-16 år) Reunion (høst) En samling året etter konfirmasjonstiden. En sosial samling der vi mimrer om konfirmasjonstiden.

 

 

 

 

Tilbake