Eksterne ressurser


Oversikt over eksterne nettsider som kan vær til god hjelp! 

Her kommer en oversikt over ulike ressurser som kan brukes til undervisning, idemyldring eller til personlig oppbyggelse til barn, unge og gamle. 
 

Den norske kirke

Her finner du ressurser knyttet til Den norke kirke.
 
Nettkirken
Her kan du chatte med prester og diakoner via internett.
 
Stavanger bispedømme
Hjemmesiden til Stavanger bispedømme. Her kan du få en oversikt over gudstjenester eller siste nytt fra bispedømmet
 

Samtale og diakoni

Her finner du oversikt om samtaletjenester og diakoni.

Kirkens bymisjon
Kirkens Bymisjon tilbyr samtaler gjennom chat. Her kan du snakke med noen hvis du har det vanskelig, eller om du vil bare snakke med noen. 
 
Kirkens Nødhjelp
Her finner du ressursmateriell til undervisning om fasteaksjon, eller informasjon om arbeidet kirkens nødhjelp gjør. 
 
Kirkens SOS
Døgnåpent krisetjeneste
 
Fermate
Hos Fermate møter du erfarne samtalepartnere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt
 

Barn og unge

Her finner du en oversikt over ressurser til barn og unge

 
Søndagsskolen 
Undervisning og idemyldring hvis du skal ha undervisning for småbarn eller kreativ undervisning til voksne
 
Superblink
Videoer, spill og andakter tilpasset små barn og tweens
 

Misjon

Her finner du en oversikt over misjon

 

NMS
Siste nytt fra misjonsfeltene og lokale aktiviteter i Stavanger i regi av NMS.
 
Carlisle Network Youth Church
Samerbeids menighet til Sola menighet.
 

Åndelig oppbyggelse og undervisning

Her finner du oversikt til åndelig oppbyggelse

Tekstboken
Her finner du en fin oversikt over alle tekster til kirkeårets tre rekker, og preken til de gitte tekstene. 
 
ForOss
Her finner du tekstgjennomgang til søndagens tekst, andakter og tekstutleggelser.
Tilbake