Visjon og strategi


 

VISJON
Visjonen til Sola menighet er «Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut».  Visjonen uttrykker hva menigheten ønsker å fokusere på og gir retning for menighetens arbeid.

Nærmere Jesus: Vi ønsker å legge til rette for at alle som på ulike måter er i kontakt med menigheten, kan bli bedre kjent med Jesus og ønske å leve sammen med han.

Nærmere hverandre: Vi ønsker å legge til rette for livsnære fellesskap der mennesker kan bli bedre kjent med hverandre og kan dele både sorger og gleder.

Lenger ut: Vi ønsker å nå lenger ut med et budskap som er så verdifullt at alle mennesker må få høre det. Sola menighet vil derfor arbeide for at enda flere mennesker, både i Sola og videre ut i verden, kan få mulighet til å bli kjent med Jesus.

 

Strategidokument - Sola menighet

De siste årene har Sola menighet hatt et stort fokus på å bygge ny kirke og å komme gjennom en lang periode med pandemi. I forbindelse med at vi nå er inne i en ny fase, med ferdig bygget kirke, har menighetsrådet utarbeidet ny strategi for Sola menighet, som i første omgang vil gjelde ut nåværende menighetsrådsperiode. Vi ønsker å ha fokus på å være en inkluderende menighet der alle generasjoner kan finne en plass i fellesskapet. Visjonen vår: “Nærmere Jesus, nærmere hverandre, lenger ut” står videre.

En strategiplan er ikke en plan som nevner alt vi skal gjøre. Det er en plan som peker på hvilke punkter vi vil sette det største fokuset på. Det er mange ting som foregår i menigheten som ikke står i planen, men som likevel er viktige deler av arbeidet vårt.

Med visjonen som utgangspunkt definerer Sola menighet følgende tre fokuspunkt som skal være retningsgivende for arbeidet:

 

 1. Barn - som trives med å være i Sola kirke
  1. Øke deltakertallene på Onsdagsmorro og Soul Children.
  2. Arbeide for å ha nok ansatte til å utvikle og gjennomføre trosopplæring og kontinuerlig arbeid for barn.
  3. Arbeide med vurdering av veien videre for arbeid rettet mot de minste barna i alderen 0-3 år.

 

 1. Ungdom - som liker å bruke kirken
  1. Utarbeide en god rutine for evaluering og justering av konfirmantarbeidet.
  2. Arbeide for å ha nok ansatte til å utvikle og gjennomføre ungdomsarbeidet og ledertrening.
  3. Styrke lederrekruttering og lederutvikling for ungdom.
  4. Få med minst 2 ungdommer fra hvert konfirmantkull inn i annet arbeid i menigheten, som f.eks. ledertrening og lederoppgaver, LUG eller Confession.

 

 1. Frivillige – som er engasjerte kirkemedlemmer
  1. Utvikle en felles forståelse av frivillighet i menigheten, gjennom å lage et frivillighetsdokument for Sola menighet.
  2. Arbeide kontinuerlig med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige slik at arbeidet i menigheten ikke i for stor grad avhenger av ansatte ressurser.    

Vedtatt av Sola menighetsråd
26.04.2022

Tilbake