Informasjon om menighetens virksomhet i nærmeste fremtid


Oppdatert:11.11.20. Vi følger med på smittesituasjonen, og oppdatert informasjon om vår virksomhet finner du her!

 
Foto: Øystein Viland
Oppdatert:11.11.20,11:00
 
Etter at smitten øker i samfunnet har vi fått beskjed om å begrense våre nærkontakter i enda større grad enn før. I tillegg til de sterke anbefalingene og tiltakene som kom nasjonalt før helgen har også kommunene på Nord- Jæren innført noen tiltak lokalt. Signalet er at vi skal ta vare på hverandre ved å begrense hvor mange vi møter.
 
De viktigste anbefalingene og rådene som får konsekvenser for vår drift er disse:
- Vi anbefales å pause våre tilbud utenom gudstjenester og kirkelige handlinger, men med lokale vurderinger ut fra smittesituasjon
- Kirkene har ikke fastmonterte stoler, og dermed blir det kun anledning til å ha 50 deltagere i kirkerommet fra mandag 9.november
- Det skal også være minst 1 meter avstand mellom publikum som ikke tilhører samme husstand. Det betyr at i Sola kirke skal det være 2 stoler mellom de som ikke tilhører samme husstand.
 
I Sola menighet, og i Solakirkene tar vi dette på alvor. I Sola menighet har vi satt mange ting på pause.
Vi jobber med å finne andre måter å treffes på, så følg med på nettside og Facebook. I de tilfellene vi har arrangementer ber vi dere alle selv å vurdere om det er riktig å komme ut fra din totale kontaktflate.
Vi oppdaterer nettsiden og Facebook etterhvert som ting endrer seg.  
 
Vi vil legge til rette for trygge arrangement i de tilbudene som opprettholdes og minner om:
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ingen med forkjølelsessymptomer kan delta
  • Deltagere registreres med navn og telefonnummer. Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager.

Tilbake