Gudstjenester og andre samlinger i Sola kirke


Gudstjenester og samlinger i Sola kirke!

 

Foto :Øystein Viland

Etter nye restriksjoner fra nasjonale og lokale hold, så kan vi samles til gudstjeneste igjen. Det vil bli påmelding til hver enkelt gudstjeneste. Følg med på hjemmesiden for mer informasjon.

Det er fremdeles mulighet for å gjennomføre begravelser, og egne dåpsgudstjenester. Hvis du ønsker dåpsgudstjeneste, ta gjerne kontakt med oss. 

Utenom åpen barnehage, gudstjenester, begraveler og egne dåpsgudstjenester har vi valgt å utsette andre samlinger grunnet smittevernhensyn til covid-19.

Det er mulig å følge oss på facebook, og Den Norske Kirke sin facebookside for mer informasjon og jevnlig oppdateringer av vårt arbeid. 

Følg med på Facebook og nettsiden for digitale løsninger. Det er mange ensomme, så hold kontakten med venner og familie, du kan bety en forskjell.

 
Her finner du en oversikt over eksterne ressurser som Sola menighet publiserte våren 2020. 

Tilbake