Ny påmelding for utsatt konfirmasjon til høst 2021


Påmelding til utsatt konfirmasjon.

 

PÅMELDING NEDERST PÅ SIDEN

Etter innspill fra sentralt hold har menighetene i Sola, i likhet med mange andre menigheter, valgt å utsette årets konfirmasjoner.

Grunnen til av vi ser oss nødt til å utsette årets konfirmasjoner til i høst, er at det knytter seg stor usikkerhet til smittesituasjonen de nærmeste månedene.

Usikkerheten knytter seg både til hvor mange som kan samles, både i kirken og privat, og til hvorvidt familie og venner fra andre deler av landet kan ta del i feiringen.

Ved å utsette konfirmasjonene til høsten, håper vi at smittesituasjonen vil gjøre det enklere å gjennomføre årets konfirmasjoner, naturligvis med alle nødvendige forbehold.  

For Sola menighet innebærer dette at vårens konfirmasjoner utsettes til lørdag 11. september, søndag 12. september, lørdag 18. september og søndag 19. september.

Lørdagene vil det være konfirmasjoner kl. 11 og kl. 13. Søndagene vil det være konfirmasjoner kl. 11.

Ved å utsette konfirmasjonene til høsten, håper vi at vi i løpet av våren kan få gjennomført enkelte av de samlingene vi har måtte avlyse.


Påmeldingen åpner mandag 08.02.21, kl 09:00. Det er mulig å melde seg på via nettleser på mobil og datamaskin. Det er satt opp 15 plasser pr. gudstjeneste og her gjelder prinsippet første-mann-til-mølla.


Planlagte konfirmasjoner våren 2021 er utsatt til september 2021.

Nye datoer er:

Lørdag 11. september 2021 kl. 11 og kl. 13

Søndag 12. september 2021 kl. 11

Lørdag 18 september 2021 kl. 11 og kl. 13

Søndag 19. september 2021 kl. 11

Det er 15 plasser pr. gudstjeneste. 

Påmeldingen åpner mandag 08.02.21, kl 09:00. Det er mulig å melde seg på via nettleser på mobil og datamaskin. Det er satt opp 15 plasser pr. gudstjeneste og her gjelder prinsippet første-mann-til-mølla.

 

Du kan melde deg på her

 

 

Tilbake