VELKOMMEN TIL LØRDAGSDÅP!


Det siste året har flere familier utsatt dåp, meld deg på lørdagsdåp! 

 

VELKOMMEN TIL LØRDAGSDÅP!

Det siste året har flere familier utsatt dåp, fordi pandemien har ført til begrensninger både når det gjelder reiser og når det gjelder hvor mange som kan være til stede. Dersom dette gjelder deg eller noen du kjenner, skal du vite at det er fullt mulig å døpe et barn selv om dåpskjolen har blitt for liten.

Menighetene i Sola har i år valgt å utvide tilbudet om dåp med fire dåpslørdager, en lørdag i hver av de fire kirkene.

Menighetene tilbyr dåp følgende lørdager:

  • 8. mai: Sørnes kirke
  • 15. mai: Ræge kirke
  • 12. juni: Sola kirke
  • 19. juni: Tananger kirke

Den enkelte står fritt til å velge dåp uavhengig av hvor man bor. Etter påmelding vil presten i den aktuelle kirke ta kontakt for å avtale tidspunkt for dåpssamtale og klokkeslett for dåpsgudstjeneste. Dagens første dåpsgudstjeneste er kl. 11. Dersom interessen er stor eller situasjonen tilsier det, legger vi til rette for flere dåpsgudstjenester samme dag.

For påmelding og utfyllende informasjon, se: https://sola.kirken.no/D%C3%A5p

Tilbake