Filmgruppe


 

Datoene for filmgruppe (onsdager): 

27.11  22.01 5.02  19.02 og 4.03 kl. 18-21

"Filmgruppe" finner sted i menighetssalen som ligger vegg i vegg med selve kirkerommet. Inngang i "glassgangen" til høyre for hovedinngangen i kirken.

Vi mennesker uttrykker oss på ulike måter: Gjennom å snakke, skrive, male, tegne, fotografere, gjennom skuespill og med film. I filmgruppen ser vi nærmere på hva regissøren ønsker å si oss gjennom filmen. Hva er budskapet i filmen? Er det lett å få øye på, eller er det skjult.

Vi ser filmer som tar opp spørsmål knyttet til kristen tro, etikk og moral. Eksempler på filmer er Risen, Batman, Narnia, Edward Saksehånd, Pay it forward og Star Wars.

Vi stiller oss spørsmål og snakker om: Hvem lagde filmen og hvorfor? Hva er filmens budskap? Kan den forstås på flere måter?

Leder har en åpning før filmen og leder en samtale etter filmen. Det blir servert saft og popcorn :-)

 

Tilbake